Makine Mühendisliği Bölümü...01.07.2020 10:25 Öğrencilerimizin üç ders sınavları, teknik nedenlerden dolayı sisteme otomatik olarak düşmemektedir...Başvuru yapmayan öğrencilerimizin en kısa sürede mutlaka başvuru yapması gerekmektedir....

Amaçlar ve Hedefler

Bölümün Amaçları

Makine Mühendisliği Bölümünün amacı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde çağdaş bilgilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.

Bölümün Hedefleri

Makine Mühendisliği Bölümünün hedefi, ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli bir mühendislik öğrenimi sağlamaktır.

Program Öğrenme Çıktıları

PÇ1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
PÇ2 Makine Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
PÇ3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir sistemi çözümleme, tasarlama becerisi.
PÇ4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi.
PÇ5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
PÇ6 Makine Mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak.
PÇ7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
PÇ8 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
PÇ9 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
PÇ10 Etkin iletişim kurma becerisi.
PÇ11 Çağın sorunları hakkında bilgi.
PÇ12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.

Eğitim Öğretim Metotları

 • Ders (görsel dersliklerde - projektör ve bilgisayar yardımı ile)

 • Laboratuvar

 • Ödev

 • Proje çalışması

 • Seminer

 • Staj

 • Teknik gezi

 • Atölye çalışması

Alınacak Derece

Programı başarılı bir şekilde tamamlayanlar Makine Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olur.

Kabul Koşulları

Makine Mühendisliği Bölümü, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan merkezi sınav (Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS) ile öğrenci kabul etmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Makine Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda çalışabilirler. Örneğin:

 • Tasarım

 • Üretim

 • Takım tezgâhları

 • Otomotiv sektörü

 • Gaz ve buhar türbinleri

 • İçten yanmalı motorlar

 • Soğutma, ısıtma ve havalandırma sistemleri

 • Otomasyon

 • Malzeme bilimi

 • Enerji (yenilenebilir enerji sistemleri)

 • Proje geliştirme

 • Araştırma ve geliştirme

 • Pazarlama

 • Satış sonrası hizmetler

Mezunlarımız Türkiye’de veya yurtdışında bir üniversitede yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS Kredisi-150.5 Kredi) geçmek
 • Ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması
 • 45 iş günü yaz stajını tamamlamak

Ölçme ve Değerlendirme

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir (Teorik derslerde: Vize %40, Final %60; Uygulamalı derslerde: Vize %60, Final %40) ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır ve harf notuna dönüştürülür.

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü

Prof. Dr. Burhan SELÇUK