Makine Mühendisliği Bölümü...01.07.2020 10:25 Öğrencilerimizin üç ders sınavları, teknik nedenlerden dolayı sisteme otomatik olarak düşmemektedir...Başvuru yapmayan öğrencilerimizin en kısa sürede mutlaka başvuru yapması gerekmektedir....

1984 yılında kurulan Makine Mühendisliği Bölümü 1985-1986 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Bölümün amacı, öğrencilere teknolojik gelişmelere uygun olarak Makine Mühendisliğine ait temel bilgileri, genel model ve yöntemleri, mühendislik kültürünü vererek onların bu meslek dalında yetişmelerini sağlamaktır.

Makine Mühendisliği bölümünde, şu anda 3 profesör, 2 doçent, 10 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi ile toplam 20 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümün halen 983 öğrencisi vardır. Bölümümüz ilk mezunlarını 1988-1989 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Bölüm, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik Anabilim dallarından oluşmuştur.

Bölümün eğitim felsefesi, günümüz teknolojik gelişimlerine cevap verebilecek, temel bilgilere sahip, sadece analiz değil sentez de yapabilen, araştırma becerisine sahip mühendisler yetiştirmektir. Bu çerçevede bölüm eğitim programı tekrar gözden geçirilerek değiştirilmiştir. Uzmanlaşma dalları içeren yeni ders planları 2006-2007 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuştur.

C.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, kurumun özgörevlerinin belirlediği hedeflere ulaşmak için, bu hedeflere uyumlu ve kesin çizgilerle ifade edilmiş Eğitim Amaçları (EA) belirlemiştir. Programın Eğitim Amaçlarının belirlenmesi aşamasında,

· Bölüm akademik Kurulu toplantılarında oluşan görüşler,

· Dış paydaşlarla yapılan toplantılar ve anketler,

· Öğrencilerden gelen öneriler ve görüşler,

· Öğrenciler, mezunlar tarafından doldurulan anketlerden çıkan sonuçlar,

· MÜDEK Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler,

göz önünde tutulmuştur.

Yapılan çalışmalar sonunda, Makine Mühendisliği Lisans Programının Eğitim Amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

EA1: Serbest mühendislik hizmetleri verebilen, kamuda ve özel sektörde yönetici ve liderlik görevi üstlenebilen,

EA2: Ulusal ve Uluslararası alanda bilimsel araştırmalar ve lisansüstü çalışmalar yapan, akademisyen olarak çalışabilen,

EA3: Kamuda ve özel sektörde mekanik tesisat, imalat ve enerji konularında mühendis olarak uygulamalı çalışmalar yapan,

EA4: Araştırma-Geliştirme, Ürün Tasarımı, Üretim faaliyetlerinde bulunan kurumlar tarafından tercih edilen mühendisler yetiştirmektir.

Bilim ve teknoloji alanında öncü araştırma çalışmaları yapan, sunduğu en iyi eğitim ve araştırma çalışmaları ile ulusal bazda toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına önemli katkılar sağlayan, uluslararası alanda kabul görmüş, konumunu sürekli gelişim anlayışı içinde ilerleten Makine Mühendisliği Bölümü olmak. 

Makine Mühendisliği alanındaki bilgilerini Üniversitenin, Sanayinin, Devletin ve Dünyanın gereksinimleri doğrultusunda kullanacak, ülkenin ekonomik gelişimine, toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı yapabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, lider mühendislerin yetiştirilmesi, Endüstri ve hizmet kuruluşlarında, araştırmalar ve projeler yapabilecek, farklı alanlarda çalışabilme, takım çalışması yapabilme ve iletişim kurabilme becerilerine sahip araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi, Endüstri ve hizmet kuruluşları ile ortak projeler yürütmek, bu kuruluşları yönlendirmek ve ileri teknoloji alanında çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, Toplumun gereksinimlerine en iyi şekilde hizmet verebilecek teknolojilerin geliştirilmesi ve orijinal araştırma çalışmalarının yapılması, Mühendislik alanında yaptığı araştırma çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma etkilerinin farkında olan, sürekli gelişime inanmış araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi.

Sürekli gelişimi yansıtmaya olanak sağlayan, temel mühendislik bilgilerini kullanabilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı makine mühendislerinin yetiştirilmesine yönelik, lisans ders programların oluşturulması, Araştırma odaklı en iyi eğitimin verilebilmesine olanak sağlayacak donanım ve organizasyona sahip Laboratuar ve Derslik birimlerinin oluşturulması, Öğretim elemanlarının, yüksek standartlarda araştırmalar yapabilmeleri, eğitim-öğretimde yardımcı olacak ileri teknoloji araçlarını kullanabilmeleri için gerekli donanım ve organizasyonun sağlanması, Öğretim elemanlarının alanlarında ulusal bazda öncü, uluslar arası alanda kabul görmüş bilim kişileri olmasına yönelik eğitim ve araştırma çalışmalarına finansal destek sağlanması, Endüstri ve hizmet kuruluşları ile ilişkiler içinde bulunup, bu kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, Farklı alanlarda çalışabilen, ileri teknoloji alanlarında araştırma yapabilen, mühendislik alanında problemlere çözüm getirebilme tecrübe ve becerisine sahip araştırmacı, sosyal ve etik açıdan sorumluluklarının bilincinde olan, sürekli gelişime inanmış araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi.